Kot Unesco šola sledimo cilju, s katerim uveljavljamo kulturo miru in nenasilja ter se učimo skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Prihodnost prihodnjih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo. Zato se moramo naučiti živeti skupaj in se naučiti deliti drug z drugim.

Vodijo nas štiri glavne teme:

  •  svetovni problemi in vloga Združenih narodov pri njihovem reševanju;
  • človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje;
  • interkulturno učenje;
  • okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje.

Te štiri teme uresničujemo skozi Delorsove štiri stebre izobraževanja:

  • učiti se, da bi vedeli;
  • učiti se, da bi znali;
  • učiti se, da bi znali živeti skupaj;
  • učiti se biti.

Vzgoja za kulturo miru in nenasilja temelji na razvijanju slehernega posameznika in njegove identitete, na nacionalni identiteti in medkulturni vzgoji, vzgoji za demokratično državljanstvo, učenju o človekovih pravicah in njihovem uveljavljanju, vzgoji za sposobnost življenja s konflikti, vzgoji za hitrejše uveljavljanje vrednot. Vzgoja za kulturo miru in nenasilja je socialno učenje in metoda učenja in dela, ki podpira varovanje in ohranjanje človekovega življenjskega prostora. Je proces vseživljenjskega učenja.

»Ni poti do miru, mir je pot!« (Gandhi)

MIR JE POT. Ta pot je proces, je gibanje, nosilci gibanja pa smo MI in sem JAZ – sleherni posameznik med nami. Ta POT je naša skupna pot.

(Skupno 320 obiskov, današnjih obiskov 1)